LÀM ỐM

70.

Làm ốm tay

60’

($19)

400.000 VND

71.

Làm ốm đùi

60’

($19)

400.000 VND

72.

Làm ốm bụng        

60’

($19)

400.000 VND

73.

Làm ốm toàn thân

90’

($28.5)

600.000 VND