MASSAGE CHÂN VÀ CHĂM SÓC MÓNG

26.

Massage chân với tinh dầu / đá nóng

60’

($13.5)

280.000 VND

 

 

45’

($10)

210.000 VND

 

 

30’

($7)

150.000 VND

27.

Ngâm chân thảo dược giải độc tố

30’

($4)

85.000 VND

 

       

29.

Chăm sóc tay / chân với paraffin

60’

($19)

400.000 VND