MASSAGE TOÀN THÂN – TRỊ LIỆU GIẢM MỆT MỎI

1.

Massage thư giãn thân thể kiểu Việt Nam

 

01 nhân viên

60’

($14.5)

300.000 VND

 

01 nhân viên

90’

($21.5)

450.000 VND

 

02 nhân viên

60’

($28.5)

600.000 VND

2.

Massage đá nóng với tinh dầu

 

01 nhân viên

75’

($20.5)

430.000 VND

 

01 nhân viên

90’

($24)

500.000 VND

 

02 nhân viên

60’

($33.5)

700.000 VND

3.

Massage toàn thân với đá muối Himalia

 

 

 

 

01 nhân viên

75’

($21.5)

430.000 VND

 

01 nhân viên

90’

($25)

525.000 VND

 

02 nhân viên

60’

($34.5)

725.000 VND

4.

Liệu pháp thư giãn với tinh dầu

 

 

 

 

01 nhân viên

60’

($16.5)

350.000 VND

 

01 nhân viên

90’

($24)

500.000 VND

 

02 nhân viên

60’

($33.5)

700.000 VND

 

Dầu xả chanh

 

Dầu dừa / Dầu oliu

 

Dầu oải hương / Dầu lài / Dầu bạc hà / Dầu hoa hồng

 

Dầu gừng / Dầu thảo dược

5.

Massage toàn thân với nến

 

01 nhân viên

60’

($18)

380.000 VND

 

01 nhân viên

90’

($25)

525.000 VND

6.

Massage chuyên sâu

 

 

 

 

01 nhân viên

60’

($16.5)

350.000 VND

 

01 nhân viên

75’

($20.5)

430.000 VND

 

01 nhân viên

90’

($24)

500.000 VND

 

01 nhân viên

120’

($32)

670.000 VND

7.

Massage body Sen spa                         

90’

($26)

550.000 VND

8.

Massage thảo dược

75’

($23)

480.000 VND

 

 

90’

($26)

550.000 VND

9.

Massage Thái

70’

($18.5)

390.000 VND

 

 

90’

($24)

500.000 VND

10.

Massage Thái với dầu

70’

($18.5)

390.000 VND

 

 

90’

($24)

500.000 VND

11.

Massage Thái với dầu và đá nóng

90’

($24)

500.000 VND

 

 

120’

($32)

670.000 VND

12.

Massage đầu, cổ, vai

60’

($14.5)

300.000 VND

13.

Massage lưng, cổ, vai, đầu

60’

($14.5)

300.000 VND

14.

Massage đầu

30’ 

($7)

150.000 VND

15.

Massage lưng

30’ 

($8)

170.000 VND

16.

Massage lưng và chân

60’

($14.5)

300.000 VND