Hình ảnh không gian và phòng massage ở Sen Spa Nha Trang

Hình ảnh không gian tổng thể và phòng massage ở Sen Spa Nha Trang

Natural river view from massage room
Natural river view from massage room
Massage room - Vip2
Massage room - Vip2
Massage room - Vip2
Spa massage room Vip1
Massage room - Vip1
Massage room - 302a
Massage room - 204a
Massage room - 204a
Massage room - 303
Massage room - 303
Massage room - 302b
Massage room - 302a
Massage room - 302a
Steam bath room used before or after massage
Sauna room with natural view
Reception area
Table for customers at reception area
Reception desk
© 2020 Sen Spa Nha Trang Thiết kế và phát triển bới SweetSoft JSC
server-notice