BODY MASSAGE WITH NATURAL BOTANICALS
 Sen Spa Nha Trang  19 Tháng 09 2020  29
BODY MASSAGE WITH NATURAL BOTANICALS

01 therapist     60’        ($16.5)    350.000 VND
01 therapist     90’        ($24)        500.000 VND
02 therapists   60’        ($33.5)    700.000 VND

  1. Body massage with potato & milk
  2. Body massage with cereal & milk 
  3. Body massage with banana, honey & milk 
  4. Body massage with avocado, coconut & milk 
  5. Body massage with aloe vera and cucumber
  6. Body massage with aloe vera, banana & milk
  7. Body massage with strawberry,  yogurt& milk 
  8. Body massage with chocolate &milk  60’  ($24)  500.000 VND

            

Từ khóa:
SenSpa
Chia sẻ:
Bài viết liên quan
© 2020 Sen Spa Nha Trang Thiết kế và phát triển bới SweetSoft JSC
server-notice