SEN SPA PACKAGE SERVICES
 Sen Spa Nha Trang  19 Tháng 09 2020  69
SEN SPA PACKAGE SERVICES

1.    Relax yourself                    120’        ($31)        650.000 VND    
(Body massage with hot stones 60’ and refreshing facial 60’)

2.    Refresh yourself                 180’        ($52.5)    1.100.000 VND
(Body scrub and body mask 60’, Vietnamese massage 60’ and refreshing facial 60’)

3.    Beautiful day (Free: natural facial mask)    150’        ($43)        900.000 VND
(Body scrub or body mask 40’, body massage with aroma oil and hot stones 80’, foot massage 30’ and natural face mask)

4.    Herbal treatment                120’        ($36)        755.000 VND    
(Body massage with herbal bags 80’, foot massage 30’, Feet soaked in herbal 10’)

5.  Men care package                180’        ($52.5)    1.100.000 VND    
(Body scrub or body mask 40’, thai massage with hot stones and aroma oil 80’, foot massage 30’ and head massage 30’)

6.  Stress relief                    120’        ($33.5)    700.000 VND
(Body massage with hot stones and aroma oil 70’, foot massage 30’ and head massage 20’)

7. Sen package
(Body scrub or body mask 40’, body massage with aroma oil 60’

7.  Happy kid package                90’        ($21.5)    450.000 VND
(Body massage with coconut oil and foot massage)

Từ khóa:
Chia sẻ:
Bài viết liên quan
© 2020 Sen Spa Nha Trang Thiết kế và phát triển bới SweetSoft JSC
server-notice