WAXING / WAX
 Sen Spa Nha Trang  19 Tháng 09 2020  38
WAXING / WAX
1. Half legs                   30’        $12          250.000 VND
2. Full legs                   40’        $17.5          370.000 VND
3. Half arms                 20’        $10.5          220.000 VND
4. Full arms                 40’        $15.5          330.000 VND
5. Back                        40’        $17.5          370.000 VND
6. Armpits                   10’        $5           110.000 VND
7. Corners of your mouth                5’        $5          110.000 VND
Từ khóa:
Chia sẻ:
Bài viết liên quan
© 2020 Sen Spa Nha Trang Thiết kế và phát triển bới SweetSoft JSC
server-notice