Dịch vụ waxing
 Sen Spa Nha Trang  09 Tháng 09 2020  1422
Dịch vụ waxing

DỊCH VỤ WAXING

74. Wax nửa chân                 30’        $12          250.000 VND

75. Wax nguyên chân           40’        $17.5       370.000 VND

76. Wax nửa tay                    20’        $10.5       220.000 VND

77. Wax nguyên tay              40’        $15.5        330.000 VND

78. Lưng                                40’        $17.5        370.000 VND

79. Wax vùng nách               10’        $5             110.000 VND

80. Vùng mép                        5’        $5               110.000 VND

Từ khóa:
Chia sẻ:
© 2020 Sen Spa Nha Trang Thiết kế và phát triển bới SweetSoft JSC
server-notice