Waxing
 Sen Spa Nha Trang  09 Tháng 09 2020  335
Waxing
  1. Wax nửa chân                 30’        $12          250.000 VND
  2. Wax nguyên chân           40’        $17.5       370.000 VND
  3. Wax nửa tay                    20’        $10.5       220.000 VND
  4. Wax nguyên tay              40’        $15.5        330.000 VND
  5. Lưng                                40’        $17.5        370.000 VND
  6. Wax vùng nách               10’        $5             110.000 VND
  7. Vùng mép                        5’        $5               110.000 VND
Từ khóa:
Chia sẻ:
© 2020 Sen Spa Nha Trang Thiết kế và phát triển bới SweetSoft JSC
server-notice